SAL7775, Act: R°169.2-V°169.1 (260 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°169.2-V°169.1  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge gheerts boxhoe(re)n en(de) jans/
de coste(re) als mo(m)boirs van hue(re)n huysvrouwen kinde(re)n/
jans wilen vand(er) leeps die met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) ov(er)lang gepass(er)t hebben en(de) houden aen/
en(de) op alle de erffelike en(de) o(n)beruerlike goede/
jans wilen blocschoen gelegen inde p(ro)chien vand(er)/
vue(re)n wesenbeke en(de) stertbeke drie mudde core(n)s/
erflic gescreve(n) es geweest met brieve(n) van/
des(er) stadt hen alle de selve goede inde p(ro)chie vand(er)/
vue(re)n gelegen te leve(re)n en(de) te doen volgen oft den/
bring(er) der voirs(creven) brieve(n) in hue(re)n name ende/
paesschijnen weduwe des voirs(creven) wilen jans/
met janne vand(er) beect hue(re)n man hue(re)n dieners/
g(er)de violet ja(n)ne herddewijck oft zij hen/
daertegen hadden willen oppone(re)n dach van/
/ rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen bescheiden Tot/
welken daghe de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t van/
hue(re)n wegen en es gecompareert den voirs(creven) g(er)de/
en(de) janne (com)pare(ren)de ende trecht vort versueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt/
pauwelse bierman bode te voete van des(er) stadt/
die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach/
bescheidinge voirs(creven) geschiet ter manissen smeyers/
gewesen met vo(n)nisse datmen den voirs(creven) g(er)de en(de)/
janne houden soude inde macht van hue(re)n/
voirs(creven) scepen(en) brieve(n) soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen wae(r) cor(am) abs(oloens) b(er)ge hove donck/
scabinis in dece(m)br(is) v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator