SAL7775, Act: R°180.3-V°180.1 (280 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°180.3-V°180.1  
Act
Date: 1489-12-09

Transcription

2020-12-27 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat jan van meldert de/
jonghe woenen(de) te wolm(er)sem buyten thiene(n)/
inde p(ro)chie van hakendevel in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van/
bauduine jorijs als rintm(eeste)r vande(n) p(re)bende(n) der/
nyeuw fundacie(n) van s(in)[te] pet(er)s te loven(e) vijfthien/
boend(er) lants paulo gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie van/
hakendevel en(de) d(aer)omtri(n)t gelijc willem vand(er) beken/
de selve lande ix jai(r)en lanck gehouden heeft It(em)/
alsulken thiende als de voirs(creven) p(re)bende(n) ald(aer) hebbe(n)/
en(de) gielijs vand(en) huffle die gehadt heeft te/
houden te hebben en(de) te besitten gebruyken te/
weten(e) de voirs(creven) lande van bamisse lestleden ende/
/ de voirs(creven) thiende van s(in)[t] jansmisse lestleden eene(n)/
t(er)mijn van ix jai(r)en lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) om/
en(de) voir beyde de lande(n) en(de) thiende Te weten(e) dyerste/
jair om en(de) voir xl sacken corens page(abilis) cu(m) va(nn)[o]/
mensu(r)e thenen(sis) ende des sal hij te baten hebbe(n)/
xiiii sacken corens als wille(m) vand(er) beken voirs(creven) den/
voirs(creven) bauduine sculdich es zijn sal van des(en) jai(r)re/
ende in gevalle de voirs(creven) willem hem die xiiii sacken/
niet en betailt oft myn betailt sal hem dat afslach/
doen vand(en) voirs(creven) pachte It(em) de ande(r) vijf jai(r)en elcx/
jairs d(aer)af voir lxx sacken corens It(em) tseve(n)ste jaer/
om lxxx sacken ende de twee leste jai(r)en elcx/
jairs om hond(er)t sacken corens te vi halst(er) den sack/
en(de) thienssche(r) mate alle jai(r)e s(in)t andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen(e) en(de) ind(er) stadt van thiene(n) daert den hee(re)n/
vand(en) voirs(creven) p(re)bende(n) gelieve(n) sal te leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) de voirs(creven) wyn sal/
gestaen te leve(re)n alsulke coren als opde lande wasse(n)/
sal en(de) hij vand(er) thiende(n) jairlijcx sal ontfange(n) mair/
niet arge(r) dan gemeyn thiende coren It(em) de voirs(creven)/
wyn sal de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) en(de) mesten/
wel en(de) loflijc gelijc regenoote(n) ende die laten/
tzijnen afsceiden soe hijse bevo(n)den sal tzijne(n) ae(n)comen(en)/
te weten(e) tderdel besaeyt met wynt(er)coren(en) Ende/
alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Hier af zijn borghe(n) als/
pri(n)cipale ind(ivisim) jan van meld(er)t doude vad(er) des voirs(creven)/
wynne(n) woenen(de) inde boeverie te lynthe(r) ende/
gielijs vand(en) huffle sone wilen wout(er)s woenen(de)/
te thiene(n) et duo p(ri)mi insup(er) p(ri)[(us)] It(em) hebben/
noch geloeft de sone en(de) zijn vad(er) ter manissen/
des voirs(creven) bauduins ande(r) borghen te stelle(n) goet/
genoech zijnde soe v(er)re hem dese borghe(n) niet/
goetgenoech en wae(re)n cor(am) naus(nydere) donck dece(m)br(is)/
ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator