SAL7775, Act: R°197.3-V°197.1 (316 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°197.3-V°197.1  
Act
Date: 1489-12-17

Transcription

2020-12-31 by Karel Embrechts
Item gordt berincx sone wilen jans van beets/
in p(rese)ncia heeft geloeft m(ijn) voirs(creven) hee(re) alle/
alsulken chijsen als hij heeft jairlijcx te halen/
te beetse en(de) d(aer)omtri(n)t nae inhoudt m(ijns)/
hee(re)n chijsboeck te paesschen te betalen(e)/
soe langhe hij als meye(r) desselfs m(ijns) hee(re)n/
die heffen en(de) bue(re)n sal It(em) sal de voirs(creven)/
gordt gehouden zijn zijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
te betalen(e) m(ijn) voirs(creven) hee(re) t(er)stont alle alsulke(n)/
po(n)tpe(n)ni(n)gen heerlike rechte(n) en(de) p(er)tscoren als/
/ als zijnen t(er)mijn v(er)schijne(n) sullen soe volc saen/
hij die gehaven en(de) ontfanghe(n) sal hebben/
coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator