SAL7775, Act: R°207.2-V°207.1 (326 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°207.2-V°207.1  
Act
Date: 1489-12-24

Transcription

2021-01-02 by Karel Embrechts
It(em) meest(er) cornelijs vande(n) tymple canonick/
van s(in)[t] jans ewa(n)geliste(n) te luydick renu(n)c(ians)/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) geleden gehave(n)/
ende o(n)tfangen te hebben(e) [van henricke mahon meye(r) der hee(re)n va(n) s(in)[t] jans te nethen(en)] de so(m)me van/
xxxi mudden rogs der maten van loven(e) in/
afslage vand(en) pachte die hij tacht(er) es Scelden(de)/
mits dien volcomelijc quijt den selven/
henricke vand(er) voirs(creven) so(m)men geloven(de) hem/
vande(n) selve(n) o(n)tfanghe tegen de voirs(creven) cap(it)le/
en(de) eenen yegeliken inne te staen(e) en(de) los/
te houden(e) Geloven(de) vorts dat hij den selve(n)/
wynne sal doen hebben afslach gelijc ande(re)n/
wynne(n) van geliken bove(n) ende benede(n) ter/
taxacien van goeden manne(n) hen des v(er)staen(de)/
ende dat hij tselve goet en(de) oic den wynne/
met zijnen vriende(n) en(de) met zijne(n) live/
en(de) goede nae zijn macht sal hulpe(n) be/
scudden tegen en(de) voir tvolck van wapen(en)/
En(de) d(aer)op heeft de selve wynne aengenomen/
/ opt voirs(creven) goet te bliven(e) en(de) dat de wynne(n)/
ende te werve(n) soet behoirt cora(m) abs(oloens) berghe/
dece(m)bris xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator