SAL7775, Act: R°220.3-V°221.1 (346 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°220.3-V°221.1  
Act
Date: 1490-01-11

Transcription

2021-01-01 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat jan vand(er) leyen/
sone willems van bierbeke in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) tege(n)/
hee(re)n yweyne(n) van houthe(m) ridde(r) thoff desselfs/
hee(re)n yweyns metten landen bloken en(de)/
beemden d(aer)toe behoiren(de) alsoe thomaes de/
muyse(re) dat in pechtingen gehouden heeft/
gelegen te maerbeke bynnen der p(ro)chien/
van bierbeke van half m(er)te naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xii jai(r)en lang due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs/
Te weten(e) de voirs(creven) wynnen(de) lande dyerste/
jair ts(in)t andriesmisse naistc(omende) om en(de) voir/
twee mudde(n) corens pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] me(n)su(r)e/
/ lovan(iensis) ts(in)[te] andriesmisse ap(oste)ls de ande(r) vijf/
jai(r)en om elcx jairs om en(de) voir xxx mudde(n)/
corens en(de) de naevolgen(de) vi jai(r)en om xxxii/
mudde(n) corens mate voirs(creven) jairlijcx ten voirs(creven)/
t(er)mijne va te betalen(e) en(de) te loven te leve(re)n/
En(de) noch jairlijcx om een halst(er) boone(n) en(de) een/
halst(er) erwete(n) als voi(r)e te betalen(e) en(de) te thiene(n)/
tot m(ijns) hee(re)n huyse te leve(re)n Ende de voirs(creven)/
weyde te dyerste jair om xv rinschguld(en)/
te xx st(uvers) tstuc en(de) de ande(r) naevolgen(de) jai(r)en/
elcx jairs om xx rinschguld(en) alle jai(r)e s(in)[te]/
m(er)tensmisse te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met/
condicie(n) en(de) voirw(er)den dat de voirs(creven) wynne(n)/
de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynne(n) werve(n)/
ende mesten sal gelijc regenoote(n) bove(n) en(de)/
beneden ende die laten tzijne(n) afsceyden(en)/
te weten(e) den wynt(er)aert besaeyt op vie(r)/
getidege voi(r)en den somer aert alsoe hij dien/
vynden sal en(de) de brake en(de) stortte al o(m)me/
gedaen en(de) alle tstroo comen(de) vand(en) land(en) voirs(creven)/
int hoff laten It(em) sal de wynne gehouden zijn/
de huysinge te houden(e) vand(er) ond(er)ster rijkelen/
ned(er)weert op zijnen cost en(de) jairlijcx te leve(re)n/
iii[c] coopwalms en(de) dien doen v(er)decke(n) op/
zijne(n) mo(n)tcost en(de) op hee(re)n yweyns dachue(re)n/
It(em) sal de wynne sculdich zijn naerde(r) te/
halen(e) met zijnen wagen(en) ende p(er)den hout/
savel leem en(de) calc te vos capelle en(de) alle/
bereetscap als m(ijn) hee(re) ald(aer) yet wilt doen/
ty(m)me(re)n metsen oft plecken It(em) sal de wynne/
gehouden zijn te mergelen de hemelvloedichste/
lande dies meest behoeve(n) sulle(n) en(de) den/
mesthoff hoogen met gruyse dat hij d(aer)op/
/ vue(re)n sal dies salmen hem eene(n) man doen/
die sal hulpen laeyen ende o(n)tlaeyen It(em) sal de/
voirs(creven) wynne noch sculdich zijn alle jai(r)e te plante(n)/
inden boog(ar)t thien pl jonghe appelboome(n) en(de)/
vijftich willige(n) poten It(em) sal noch sculdich zijn/
de wynne de grave en(de) de vive(re)n o(m)gaens den/
hove te repare(re)n en(de) te spijsen(e) welc spijsel/
h(er) yweyn en(de) de wynne te gelike coope(n) en(de) deylen/
sullen It(em) soe wa(n)neer de wynne e(n)nige vand(en)/
voirs(creven) lande hoirvrucht sal hij dat lant d(aer)voi(r)e/
eens sculdich zijn te mesten(e) en(de) tzijne(n) lesten/
drie jai(r)en en sal g hij egheene lande(n) moege(n)/
hoervruchte(n) It(em) sal de wynne sculdich zijn de/
hove(n) en(de) bloken te bevreden(e) de wegen te/
maken(e) de vlieten en(de) grechte(n) tege(n) zijns hee(re)n/
erve te ruymen(e) sond(er) zijns meest(er)s cost oft/
last It(em) sal de wynne alle co(m)me(re)n uuyte(n) voirs(creven)/
goeden gaen(de) in coren(en) oft in gelde sculdich zijn/
te betalen(e) in afslage van zijne(n) pachte alsoe/
in tijts datt(er) zijn meest(er) gheene schade om/
en lijde It(em) sal de wynne moege(n) tru(n)cken/
ten gewoenliken tijde willige(n) en(de) ande(r)/
tru(n)ckhout omtri(n)t den lande(n) oft hove(n) sonder/
opgaen(de) hout en(de) v(er)droochde appelboome(n) oft willige(n)/
afhouwen en(de) voir een altijt twee jonghe/
planten It(em) wa(n)t de voirs(creven) h(er) yweyn den voirs(creven)/
wynne leene(n) sal tzijne(n) aencomen(en) twee/
mudde(n) rogs vijf sacke(n) even(en) te vi halst(er) den/
sack viii halst(er) erwete(n) om te saeyen en(de) xvi/
r(insch)guld(en) te xx st(uvers) tstuc d(aer)af hij de helicht/
vand(en) selve(n) preste wed(er)geve(n) sal ten yerste(n)/
drie jai(r)en en(de) volbetailt te zijne(n) ten vi[en] jai(r)e/
/ It(em) sal de wynne sculdich zijn te houden op/
zijnen cost eenen verre [en(de)] eenen beer It(em) en/
sal de wynne egheene lande moege(n) v(er)hue(re)n/
om te hoiervruchten It(em) sal de wynne moege(n)/
mergel v(er)coopen vand(en) voirs(creven) landen en(de) om/
tgelt d(aer)af comen(de) sal hij moete(n) stroo coope(n)/
en(de) dmest d(aer)af opde lande vue(re)n Ende alle/
dese voirw(er)den Inde su(n)t fideiusso(r)es coloni ut/
principales qui(n)tin(us) et godefridus vand(er) heyden/
fr(atr)es d(i)c(t)i coloni et johannes vand(er) bueken/
eius sororius et p(ri)m(us) cora(m) hove naus(nydere)/
januarii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator