SAL7775, Act: R°231.3-V°231.1 (363 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°231.3-V°231.1  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2020-12-31 by Karel Embrechts
Vand(er) questien die opverstaen was tussche(n) he(n)ricke/
de naen en(de) machteld(en) lyemi(n)cx zijnd(er) huysvr(ouwe)/
inden name en(de) van wegen bauduins le seur/
ond(er) zijn daghe(n) zijnde sone wilen pet(er)s dien hij/
hadde van g(er)truyden wilen lyemi(n)cx sust(er) der voirs(creven)/
machteld(en) ter eenre ja(n)ne van bethuyne(n) en(de)/
coenrarde blavier als mo(m)boirs van hue(re)n huysvr(ouwen)/
ter ande(r) zijden aengaende den goeden beyde have/
en(de) erve gebleven nae de doot des voirs(creven) wile(n)/
pet(er)s leseur brued(er)s des voirs(creven) baud(uins) die de selve/
pet(er) le sur de jonghe nae de doot van hem in/
zijne(n) testeme(n)te gemaict en(de) gelaten hadde katline(n)/
wilen vacarts zijnd(er) oud(er) moed(er) welke goede de/
voirs(creven) he(n)rick en(de) zijne huysvr(ouwe) inden name als/
/ zij ageerden p(re)tendeerden dat sculdich souden zijn te/
volgen(e) den voirs(creven) baud(uine) zijne(n) brued(er) gemerct dat de/
voirs(creven) wilen pet(er) zijn brued(er) die beseten hadde En(de)/
hoe wel hij die zijnd(er) voirs(creven) oud(er) moed(er) gemaict hadde/
was zij t(er)stont oft zee(r) corts d(aer)nae aflivich gewordde(n)/
soe dat zij van dien zee(r) luttel tijts oft niet in/
possessien en hadde geweest en(de) de voirs(creven) geswag(er)s/
sustineerde(n) want de selve goede der voirs(creven) katline(n)/
vacaerts oic hue(re)r pitten gemaict wae(re)n en(de) alsoe/
d(aer)op gerust dat die hen sculdich souden zijn te/
volgen(e) besund(er) gemerct dat de voirs(creven) bauduyn en(de)/
pet(er) zijn brued(er) beide natuerlijc wae(re)n Hebben hen/
de selve p(ar)tien gesubmitteert inde eendrachtige uut/
sprake van pete(re)n vand(er) hoeve(n) willem(me) van raveschote/
en(de) lodewijcke van schore als segge(re)n en(de) mi(n)like/
yffene(re)n bij p(ar)tijen in wed(er)zijde d(aer)toe gecore(n) t(er)stont/
en(de) genome(n) acht(er)volgen(de) welker submissien hebbe(n)/
de selve segge(re)n hue(r) uuytsprake gedaen inder/
manie(re)n hier nae v(er)clairt Dat den voirs(creven) henricke/
en(de) zijnder huysvr(ouwe) tot behoef vand(en) voirs(creven) bauduine/
volgen sullen alle de goede beyde have en(de) erve/
soe v(er)re die van des voirs(creven) peters wilen le sur/
zijns brueders gecomen zijn en(de) der selv(er) zijnder/
pitten bij hem gemaict wae(re)n en(de) soe v(er)re de voirs(creven)/
henrick en(de) zijne huysvr(ouwe) enige suspicie hadde(n)/
dat de voirs(creven) jan oft coenrart enige van dien/
gehadt oft te henweerts getogen hadden dat zij/
die tot hue(r) eedt sculdich sullen sijn weder te/
kee(re)n oft hen d(aer)af te perge(re)n Des sulle(n) hen/
de voirs(creven) gehuysschen ind(en) name des voirs(creven)/
baud(uins) gheve(n) en(de) betale(n) voir hue(r) recht ende/
int(er)est in dien de so(m)me van xvi r(insch)guld(en) eens/
deen helicht d(aer)af te lichtmesse en(de) dand(er)/
helicht te paessche(n) d(aer)naist volgen(de) en(de) hier/
mede sullen de voirs(creven) p(ar)tien zijn beslicht en(de)/
v(er)eenicht cora(m) hermeys naus(nydere) januarii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator