SAL7775, Act: R°255.1 (397 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°255.1  
Act
Date: 1490-02-03

Transcription

2021-01-03 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond en(de) te weten(e) dat op hede(n)/
voir ons comen es de eerbae(re) onse gemi(n)de medescepen(e)/
jan van scoenvorst en(de) heeft geco(n)stitueert in zijne stede/
gestelt volcome(n) macht p(ro)curatie en(de) auctoriteit gegeve(n)/
jouffr(ouwe) anthonijne(n) van fermeilles zijnd(er) wettig(er) geselly(n)nen/
ende janne van schaghe joossone ende elken van hemliede(n)/
besund(er) toog(er) des(er) l(ette)ren om in zijne(n) name en(de) der voers(creven)/
jouffr(ouwe) anthonijne(n) name orboe(r) en(de) p(ro)ffijte te heeschen(e)/
staet vand allen den goeden rinten ende meublen acht(er)/
jouffr(ouwe) jozijne(n) wijlen van fermeilles hue(re)r sust(er) gebleven/
tgedeelte en(de) v(er)sterffenesse der selv(er) jouffr(ouwe) anthonijne(n) my(n)lijc/
bij middele oft bij ond(er)wijse van vrienden taenveerden(e)/
en(de) bij gebreke van dien d(aer)om te volgen(e) en(de) d(aer)o(m)me/
voir deelma(n)ne(n) en(de) scepen(en) vand(er) stede van ghendt en(de)/
eld(er)s allo(m)me voir alle wette(n) d(aer) des nae recht en(de) coustu(m)e/
vand(er) plaetsen d(aer) ond(er) de goede rinte(n) ende meublen/
acht(er) der voers(creven) wijle(n) jouffr(ouwe) jozijne(n) gebleven in al oft/
in deel gelegen zijn behoiren ende behoeve(n) sal Te volgen/
en(de) te betrecken alle de ghene die d(er) selv(er) jouffr(ouwe) anth(onijnen)/
d(aer)inne stoot oft letsel souden wille(n) doen tselve te/
bedingen te wynne(n) (et)c(etera) alle gescriften en(de) libelle(n)/
over te geven en(de) te nemen d(aer)op te v(er)antw(er)den te r(e)plice(re)n (et)c(etera)/
vo(n)niss(en) teyssche(n) d(aer)op te appelle(re)n en(de) alle sole(m)pniteyte(n) (et)c(etera)/
te doen(e) vand(en) selve(n) [goed(en)] rinte(n) en(de) meuble(n) deel te geven(e) en(de)/
te nemen(e) d(aer)op bijd(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) anth(onijnen) mette(n) voirs(creven) ja(n)ne/
van schage tot orboe(r) en(de) behoef hue(re)r brued(er) en(de) suste(re)n/
oft ande(re)n medeerfg(enamen) des behoeven(de) met rechte vte/
v(er)thijen(e) co(m)posicie en(de) afcoop d(aer)af te maken(e) opdracht/
d(aer)af te moegen doen en(de) tselve deel van erfachtiched(en)/
bijd(er) doot der voirs(creven) wilen jouffr(ouwe) josijnen hue(re)r sust(er) v(er)storve(n)/
oft bij deele toegeleet te v(er)coopen(e) wara(n)t d(aer)af te doen(e) de d(enieren)/
d(aer)af to(n)tfangen(e) quijtsceldinge vand(er) voirs(creven) v(er)sterffeniss(en)/
en(de) vand(en) d(enieren) d(aer)af comen(de) te geven(e) Et generalit(er)/
cum p(otes)tate susti(tuen)[di] Geloven(de) de selve constituan(t)/
opde v(er)bintenisse van alle zijne(n) goeden (et)c(etera)/
goet vast gestentich en(de) van weerden te houde(n) (et)c(etera)/
cor(am) opp(endorp) burg(imagistr)[o] hove donck februarii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator