SAL7775, Act: R°312.1 (510 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°312.1  
Act
Date: 1490-03-15

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Item jan yden in p(rese)ncia heeft genomen tegen lodewijcke/
van schore als p(ro)cur(eur) van zijnd(er) moed(er) alle alsulken/
lande als zij liggen(de) heeft opde groeve en(de) d(aer)omtri(n)t/
alsoe [hij] die tot noch toe gehouden heeft en(de) genomen/
hadde van jonch(e)r(e)n lyebrechte wilen van meldert/
Te houden(e) te hebben(e) ende te wynnen van desen/
half m(er)te eenen t(er)mijn van vi jai(r)en lang due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynnen om en(de) voir vijf mudden rogs cu(m) va(nn)[o]/
me(n)su(r)e lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)[t] andriesmisse te betalen(e)/
en(de) tot hue(re)n huyse te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met/
voirw(er)den dat hij de voirs(creven) lande sal wynnen/
werven en(de) mesten wel en(de) loflijck gelijck reenge/
nooten boven en(de) beneden en(de) tot zijnen afsceyden(en)/
besaeyt laten een derdel van eenen boend(er) lants/
gelegen aen de veste neven jans vand(er) lynden/
lant en(de) tsurplus brake en(de) stortte It(em) en sal hij/
de voirs(creven) lande ten drie lesten jai(r)en niet moegen/
hoervruchten Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) coram/
berghe hermeys m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator