SAL7775, Act: R°315.3-V°315.1 (517 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°315.3-V°315.1  
Act
Date: 1490-03-19

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Tusschen gorijse van dyeven die voir den raide vand(er)/
stadt o(n)tboden hadde janne vand(er) hagen woenen(de) te/
wiltsele die van hem te pachte houdt seke(r) lande/
gelegen opt langvelt bij wiltsele en(de) dair omtri(n)t/
om van hem betalinge te hebben(e) vand(en) pachte/
die vielen s(in)[t] andriessmisse lestleden ter eend(er) en(de)/
den selve(n) janne vand(er) hagen die sustineerde/
/ mits den orloge dat geweest es en(de) dat zijn lande/
die ten oochste lestleden met somercoren(en) besaeyt soude(n)/
hebben geweest en(de) brake gelegen hadden d(aer)af o(n)gehoude(n)/
te zijne en(de) seydt hem zijne pechtinge vort op hopen(de)/
alsoe d(aer)af v(er)dragen te zijne D(aer)tegen de voirs(creven) gorijs seyde/
dat de goede die hij hem uuytgegeve(n) hadde al geheel/
laghen in eenen aert soe en behoirde men bynnen/
drie jae(re)n mair twee vruchten d(aer)op te saeyen(e) en(de)/
tderde jair moeste dat brake liggen Nochtan was hij/
soe wae(re)n oic alle wynne(n) soe wel vand(er) braken sculdich/
pacht te geven(e) als vand(en) ande(re)n ende al mocht dan/
djair voirleden brake gelegen hebben soe hadde djair/
dair te voi(r)en wynt(er)coren gehadt en(de) dit jair toecomen(de)/
soude hij d(aer)op som(er)coren hebben soe en co(n)ste de wynne/
niet geallege(re)n dat bynne(n) drie jai(r)en meer dan/
eene brake soude hebben sustine(re)nde mits dien ter/
contra(r)ien dat hij gheene(n) afslach sculdich en soude/
zijn te doen(e) en(de) dat de voirs(creven) wynne vorts zijn pechti(n)ge/
uut soude bliven houden(e) hem des gedragen(de) totter/
voirw(er)den d(aer)af zijnde Es nae dien de voirs(creven) p(ar)tien/
hen van hue(re)r questien submitteerden inden raide vand(er)/
stadt geappointeert en(de) uutgesproken dat de wy(n)ne/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne van s(in)[te] andriesmisse lestleden/
sal gestaen betalen(de) halven pacht bliven(de) and(er)ssins/
de pechtinge in hue(re)r macht den t(er)mijn uut/
dat hij die genomen heeft naevolgen(de) d(er) voirw(er)den/
d(aer)op gemaict in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator