SAL7775, Act: R°343.2 (577 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°343.2  
Act
Date: 1490-04-20

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) jan cruypla(n)t in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) geleden mits des voirs(creven) rinten vand(en) voirs(creven)/
gebruede(re)n van hue(re)n gedeelte van viii mudden/
corens en(de) ii pet(er)s lijftochten zijne(n) kinde(re)n bij/
test(ament)e des voirs(creven) henricx wilen cruypla(n)t en(de) zijns/
wijfs gemaict en(de) gelaten en(de) oic van alsulke(n)/
pe(n)ni(n)gen en(de) coren(en) als deselve jan cruypla(n)t/
der voirs(creven) machteld(en) geleent en(de) voir haer betailt/
heeft en(de) van allen ande(re)n saken soe v(er)re hen/
dat aengaet en(de) niet voirde(r) volcomelijck voldae(n)/
en(de) te vreden gestelt [te zijne] Promittens non alloqui/
sed war(ans) behalve(n) den selve(n) janne cruypla(n)t/
zijn recht en(de) actie ind(en) scepen(en) brieve van bruessele/
en(de) oic vanden ande(re)n gedeelte(n) opde ande(r) erfge/
namen des voirs(creven) wilen henr(ix) en(de) machteld(en)/
inde voirs(creven) acht mudde core(n)s twee pet(er)s lijftochte(n)/
en(de) ande(re)n sculden eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator