SAL7775, Act: R°350.1 (594 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°350.1  
Act
Date: 1490-04-26

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Item jan vand(er) beken al(ia)s thijs sone wilen jans/
van opvelpe ter eende(r) en(de) jacop lyemi(n)cx woenen(de)/
nu t(er)tijt inden hase ter ande(r) zijden in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) geleden dat in p(rese)ncien en(de) bij/
toedoen(e) en(de) onderwijse van hue(re)n vrienden in/
beiden zijden met malcande(re)n mi(n)lijck eens/
wordden en(de) v(er)accordeert zijn alse vand(er) zoene(n)/
des dootslaechs gebuert inden p(er)soen wout(er)s/
wilen lyemi(n)cx neve des voirs(creven) jacops bijden/
voirs(creven) janne van live ter doot bracht inder/
manie(r)en hier nae volgen(de) Yerst sal de voirs(creven)/
jan ter bet(er)nissen van des voirs(creven) es doen doen/
tgemeyn gebet van iii(½)[c] clooste(re)n en(de) doen/
stellen een cruyce ter gedinckenisse(n) vand(er)/
zielen des aflivigen daert jacoppe sal gelieve(n)/
It(em) sal noch de voirs(creven) jan sculdich zijn te doen(e)/
eene bedevart te roomen en(de) d(aer)nae eene/
bedevaert te melanen te porren(e) dyerste bynne(n)/
xl dagen nae den voetval en(de) dande(r) by(n)ne(n)/
xl dagen nae dat hij vander yerster comen/
sal zijn ende van beiden goede waerheyt/
bringen soe dat behoirt Item sal noch de/
voirs(creven) jan betalen voir eene(n) wech s(in)[t] eewouts/
in elzeten de so(m)me van vijf pet(er)s te xviii st(uvers)/
tstuc te betalen(e) alsmen den voetval doen sal/
It(em) sal hij sculdich zijn te doen(e) voir der s ziele(n)/
salich(eit) des aflivigen twee dertichste Ende/
voir al des voirs(creven) es zijn borghe des voirs(creven) jans/
als pri(n)cipale sculde(re)n ind(ivisim) ghijsbrecht scouvliege/
scoemake(r) en(de) arndt baerts et p(ri)m(us) Ende/
hier op heeft geloeft de voirs(creven) jacop den voet/
val aen hem te laten geschien en(de) d(aer)voi(r)e/
inne te staen(e) dat zij met eend(er) zoene(n)/
gestaen sullen oft oic de mesdadige aflivich/
wordde sullen de borghen vand(en) wegen o(n)voldae(n)/
ongehouden zijn cor(am) berghe hermeys ap(ri)lis xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator