SAL7775, Act: R°353.1 (604 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°353.1  
Act
Date: 1490-04-27

Transcription

2021-02-14 by Karel Embrechts
Item he(n)rick vrancx sone wilen jacops in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) geleden gehaven en(de) o(n)tfangen/
te hebben(e) van woute(re)n vrancx zijne(n) brued(er)/
de so(m)me van xxxvi rinschgul(den) te xx st(uvers) tstuc/
en(de) heeft d(aer)om geloeft den selve(n) woute(re)n zijne(n)/
brued(er) van s(in)[t] and(riesmiss)[e] lxxxix lestleden vortaen(e)/
te lossen(e) van ii rinschguld(en) te xx st(uvers) tstuc erflic/
van dien xii gelike rinschgul(den) erflic die de/
voirs(creven) wout(er) dece(m)bris ulti(m)a a(n)no lxxxvii op hem/
nam en(de) geloefde te betalen(e) aen de wed(uw)[e]/
en(de) kinde(re)n meys en(de) de selve rinte van/
twee rinschgul(den) van nu vortaen(e) jairlijcx te/
dragen(e) als die vallen en(de) v(er)schijnen sal te/
betalen en(de) die nae inhoudt der pri(n)cipaeld(er)/
brieve(n) d(aer)op gemaict af te leggen(e) oft te/
bewijsen(e) alsoe dat h(er) wout(er) van hamele al(ia)s/
van elde(re) ridde(r) de voirs(creven) wout(er) vrancx ende/
ande(r) hue(r) medeplege(re)n en(de) borgen die d(aer)voi(r)e/
aen der selver weduwen en(de) kinde(re)n met/
scepen(en) brieven van loven(e) vand(er) daet dece(m)bris/
xxiiii a(nn)[o] lxxxiiii v(er)bonden en(de) v(er)obligeert staen/
niet beschadicht gelast noch geprae(m)t en sulle(n)/
wordden in enig(er) manie(re)n et t(antu)m Ende oft/
de voirs(creven) h(er) wout(er) wout(er) vrancx oft hue(r) mede/
plege(re)n en(de) borgen voir de betaling(en) vand(en)/
voirs(creven) ii rinschgul(den) erflic belast of bescadicht/
wordden alle die costen en(de) alle ande(r) die/
d(aer)uut souden moegen spruyten heeft geloeft/
de selve henr(ic) vrancx te gelden en(de) te/
betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] cor(am) naus(nydere) donck ap(ri)lis/
xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator