SAL7775, Act: R°366.2-V°366.1 (629 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°366.2-V°366.1  
Act
Date: 1490-05-01

Transcription

2021-02-16 by Karel Embrechts
Om te comen(e) totter zoenen vanden dootslage gedaen/
bij woute(re)n boone inden p(er)soen laureys wellens zijn wouter/
met sijne(n) vrienden ende jasp(er) wellens brueder vanden/
aflivigen met sijnen vrienden overcomen inder manie(re)n/
hier nae volgen(de) Ierst dat de voirs(creven) wouter sal doen/
voir de salich(eit) vander zielen des aflivigen eene bedevairt/
te roomen bynne(n) xl dag(en) naistcomen(de) te porren ende/
dair aff goede waerh(eit) bringe(n) oft p(ar)tien moet dair aff/
hebben Voirt heeft geloeft de voirs(creven) wouter te betalen(e)/
ende te dragen(e) alsulk(en) rinsguld(en) lijftocht(en) mette(n) verstreken(en)/
pachten tot twee pachte(n) toe ende niet voirde(r) als jan wijle(n)/
van bullestrate(n) vorste(r) van velthe(m) ten co(m)me(r) gehaelt hadde/
aen goirde kegel dair aff de pe(n)ni(n)g(en) bekeert zijn voir/
dmeest(er)ghelt en(de) in voldoeni(n)g(e) vanden aflivig(en) soe/
/ p(ar)tien bekinden ende den voirs(creven) ja(n)ne zijnder huysvr(ouwe) hue(r)/
goede ende alle ande(r) ad mo(nitionem) dair aff costeloes en(de) schadeloes/
te houden(e) ende thontheffen(e) Item heeft voirts geloeft de/
voirs(creven) wouter jaq(ue)mijne wed(uw)[e] jasp(er)s wijlen wellens/
vader des aflivigen viii rins guld(en) te xx st(uvers) tstuck/
bynne(n) xl dagen naistcomen(de) tamq(uam) ass(ecutu)[m] Inde est fideiussor/
henricus boone eius frater et p(ri)mus cor(am) berghe hove/
maii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator