SAL7775, Act: R°370.2 (641 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°370.2  
Act
Date: 1490-05-06

Transcription

2021-02-16 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge jans de wairseghe(re) geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot alle den goeden beide have en(de) erve/
[vacat] soe wair die gelegen zijn/
jan mariss(en) vorste(r) alle de selve goede hee den voirs(creven)/
janne heeft gelevert en(de) [vacat]/
dach van rechte op heden dienen(de) alhier te co(m)pare(re)n/
oft soe v(er)re hij hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n/
doen besceiden Tot welken dage de voirs(creven) [vacat]/
niet en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van/
loven(e) yerst aengehoirt den voirs(creven) vorste(r) die cleerde bij/
zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach bescheidinge voirs(creven)/
behoirlijc gedaen te zijne ter manissen smeyers gewesen/
met vo(n)nissen datmen den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n)/
beleide soe v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen es/
in sca(m)pno coram o(mn)ibus maii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator