SAL7775, Act: R°376.2 (656 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°376.2  
Act
Date: 1490-05-12

Transcription

2021-02-19 by Karel Embrechts
Nae dien hee(r) ende meest(er) jacop boeg(ar)t doctoir in/
medicine(n) en(de) lodewijck baets als mo(m)boirs der/
wettig(er) kinde(re)n everarts wilen spapen den raide/
vand(er) stadt te kynne(n) hebben gegeve(n) den groote(n)/
zwae(re)n last en(de) schade die de selve kinde(re) inden/
orloge aen hue(r) goede geleden hebben en(de) besund(er)/
aen hue(r) hof gelegen over de loe bijder siekeliede(n)/
te grueni(n)gen dat afgebrant was dwelc hen/
niet moegelijc en wae(r) te moegen maken oft/
r(e)pare(re)n mits dat zij vand(en) goeden oft rinten/
der selver kinde(re)n gheenssins en conste(n) betalinge/
gecrigen En(de) soe verre nochtan tselve hof niet/
gemaict oft gerepareert en wordde soude dat/
comen tot grooten acht(er)deele en(de) v(er)derffelike scaden/
der selver kinde(re)n want de wynne tcoren ten/
naisten oighste niet en soude weten inne te doen(e)/
Baden d(aer)om en(de) v(er)sochten dat hen bijder stadt ge/
ordineert en(de) geconsenteert wordde soe vele opde/
goede der selver kinde(re)n te moegen belasten oft/
v(er)coopen d(aer)mede men tselve hof soude moegen/
repare(re)n Es bijden selve(n) raide get(er)mineert en(de)/
geconsenteert dat deselve mo(m)boi(r)en der kinde(re)n/
goede sullen moegen belasten tot xii rinschgul(den)/
erflic toe om hen d(aer)mede te behulpen behalve(n)/
dat de selve mo(m)boe(re)n d(aer)af sculdich sullen zijn/
goede rekeni(n)ge te doen(e) in (con)s(ili)[o] opidi maii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator