SAL7775, Act: R°392.1 (698 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°392.1  
Act
Date: 1490-05-27

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Item villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
nicolau(m) vasont ad o(m) tamq(uam) p(ro)curatore(m) d(omi)ni abbat(is)/
vlierbacen(sis) ad o(m)nia et sing(u)la bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a]/
henrici de nede(er)hem quocu(m)q(ue) no(mi)ne censea(n)tur ac ubi/
cu(m)q(ue) locoru(m) sit(a) consistu(n)t pro c(er)t(is) p(ro)mission(ibus) et condition(ibus)/
content(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur/
in hec verba Item henrick van ned(er)hem woenen(de)/
te beetse in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van jannese vlas als p(ro)cur(eur)/
des p(re)laets van vlierbeke een boend(er) en(de) xxiii(½)/
roeden beemps geheeten den distelbeempt gelegen/
aen de ghete Te houden te hebben en(de) te gebruycken/
van m(er)te lestleden eenen t(er)mijn van vi jai(r)en lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voir ix(½) rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc jairlijcx half s(in)[t] jans(mis)s[e] en(de) half s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e]/
te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) es voirw(er)de (et)c(etera) ut h(ab)e(n)[di] ap(ri)lis x li(br)[o] lxxxvi Et/
habuit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t abs(oloens) hermeys maii/
xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator