SAL7775, Act: V°123.1 (179 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°123.1  
Act
Date: 1489-11-05

Transcription

2020-12-16 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolghe des voirs(creven) hee(re)n jans pyeders/
als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) kinde(re)n [jasp(er)s vand(en) hornicke joes va(n) cav(er)son en(de) willems va(n) breetzijp] geleydt zijnde nae/
den rechte van des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beyde/
have en(de) erve arnts wilen vanden ynde geheeten/
raeps des jonghen en(de) g(er)ts vand(en) ynde zijns brued(er)s
/
henricx wilen de pape en(de) katline(n) van breetzijp zijnd(er)/
huysvr(ouwe) soe waer die gelegen zijn met brieve(n) van/
deser stadt gescreven es geweest aen den meye(r) van/
herent oft zijne(n) stadhoude(r) hen alle de selve goede/
te leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven)/
brieve(n) in hue(re)n name ende den kinde(re)n der voirs(creven)/
gehuysschen oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden/
willen allege(re)n dach van recht alhier te co(m)pare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) op/
heden dienen(de) doen bescheiden tot welken dage de/
voirs(creven) kinde(re) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen niet/
en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van/
loven(e) yerst aengehoirt woute(re)n van boenrode/
en(de) gielijse eveloege boden te voete van des(er) stadt/
die cleerden bij hue(re)n eede de leveri(n)ge en(de) dach/
bescheydinge bijd(en) voirs(creven) meye(r) gedaen te zijne/
ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datme(n)/
den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n) beleide soe v(er)re/
het noch voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator