SAL7775, Act: V°126.2 (186 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°126.2  
Act
Date: 1489-11-06

Transcription

2020-12-14 by Karel Embrechts
Item he(n)rick pynnock sone wilen amelrijcx in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) geleden dat hem h(er) lodewijck/
pynnock ridde(r) meye(r) van loven(e) met ge(re)den/
penni(n)gen d(aer)af hij hem bekinde v(er)nuecht te zijne/
volcomelijc gelost en(de) afgequeten heeft met vollen/
pachte alsulken xx rinschguld(en) erflic als de/
voirs(creven) henrick en(de) amelrijck zijn brued(er) hadden aen/
en(de) opde goede geheeten steenberch met meer ande(r)/
goeden des voirs(creven) hee(re)n lod(ewijx) quitan(ciam) Geloven(de) de/
selve henrick ter maniss(en) des voirs(creven) hee(re)n lod(ewijx) be/
hoirlijke vestich(eit) te doen(e) voir den leenhee(re) en(de) zijn/
mannen d(aer)af men de voirs(creven) goede houden(de) es en(de)/
den voir(creven) zijne(n) brued(er) d(aer)inne te vervangen in dien/
te hebben(e) en(de) d(aer)voi(r)e inne te staen(e) dat hij oic ter/
maniss(en) desselfs hee(re)n lod(ewijx) voir den voirs(creven) leenhee(re)/
en(de) zijn mannen gelijke vestich(eit) doen sal et t(antu)m p(ro)ut/
cor(am) b(er)ghe donck nove(m)br(is) vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator