SAL7775, Act: V°168.2-R°169.1 (259 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°168.2-R°169.1  
Act
Date: 1489-12-04

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Ald(aer) voir den raide vand(er) stadt comen zijn hee(re)n/
symoen sampeyn jan van opthielt prieste(re)n als/
meeste(re)n vand(er) dist(ri)bucie(n) der capellane(n) van s(in)[te]/
pet(er)s te loven(e) en(de) h(er) peter van cav(er)soen alle prieste(re)n/
als p(ro)cur(eur)s der selver distribucien inden name/
en(de) van wegen der selv(er) dist(ri)bucie(n) te kynnen/
geven(de) hoe zij voir [vacat] erffeliker rinte(n)/
bebrieft met scepen(en) brieve(n) van loven(e) int jair/
van lxxii geleydt wae(re)n totten goeden jans wile(n)/
willems d(aer)voi(r)e zij de selve goede met rechte/
hadden geexequeert en(de) v(er)cocht ende want/
zij bevonde(n) hadden dat de rintm(eeste)r vand(en) xii/
apostelen te loven(e) voir iiii rinschgul(den) te lx pl(a)c(ken)/
/ tstuck erffelijck bebrieft met scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
inden jai(r)e lxxx onde(r) geleydt was totten goeden desselfs/
wilen jans Hoe wel zijne rinte jonge(r) was hadden/
zij laten p(re)cede(re)n en(de) te henweert genome(n) ende/
wae(re)n te vreden die yerst en(de) voir hen te cuelen(e)/
ende wa(n)t zij gheene p(ar)tie en hadden die hem/
der goeden aendragen woude en(de) zij alle saken/
wouden en(de) beg(er)den te handelen met rechte/
beg(er)den zij en(de) v(er)sochten te hebben(e) vand(er) stadt/
eene t(er)mi(n)acie oft uuytsprake van rechte wat/
zij in daflegge(n) dien vand(en) ap(oste)len gheve(n) en(de)/
voir dafleggen van hue(re)r rinten souden moege(n)/
nemen Es byden raide vand(er) stadt yerst rijpelijc/
hier op gelet uuytgesproken voir recht datme(n)/
vanden voirs(creven) rinte(n) en(de) allen ande(re)n rinte(n) int/
afleggen gheve(n) soude de pe(n)ni(n)ge(n) in alsulken/
valeu(r)e als die deden ten tijde dat de selve/
rinten gecocht en(de) gecregen en(de) den pacht in loopen(de)/
mu(n)ten tott(er) tijt toe anders bijde state(n) vande(n)/
lande d(aer)op sal zijn v(er)sien in pleno (con)s(ili)[o] dece(m)br(is) iiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator