SAL7775, Act: V°173.1-R°174.1 (271 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°173.1-R°174.1  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2020-12-26 by Karel Embrechts
Wij berghe donck scepen(en) te loven(e) doen condt/
dat voir ons comen zijn de v meest(er) arndt/
vand(en) wijdemerssche al(ia)s de aldenaerdo utriusque iu(r)is/
doctoris officiael van camerijcke te bruessel r(e)side(re)nde/
ter eend(er) hee(re)n en(de) meest(er) jan de thymo deken jan/
de ponte claes de puteo canonicken inden name/
en(de) van wegen der cap(it)len symoen sampeyn/
jan van opthielt arndt van meerbeke ende/
jan calentijn prieste(re)n capellane(n) vand(er) kercken/
van s(in)[te] pet(er)s te loven(e) van wegen der selv(er) distri/
bucien ter ande(r) zijden ende hebben gekint ende/
geleden dat zij aengaen(de) eenen huyse hove en(de)/
allen zijnen toebehoirte(n) gelegen inde nyeustrate/
metten huysen dair acht(er) gelegen opden kerchof/
van s(in)[te] machiels te loven(e) tusschen den selve(n)/
kerchof en(de) de goede [vacat]/
welke goede hee(re) en(de) meest(er) joes wilen van boechoute/
canonick der kercken van s(in)[te] pet(er)s te loven(e)/
in zijne(n) test(ament)e gemaict en(de) gelaeten heeft den/
voirs(creven) hee(re)n en(de) meeste(re)n arnde zijn leefdage/
lang voir zijn tocht te besitten(e) en(de) te gebruyken(e)/
en(de) den voirs(creven) hee(re)n vand(er) cap(it)len en(de) capellane(n)/
derflich(eit) met malcande(re)n eenswordde(n) ende/
v(er)accordeert zijn ind(er) manie(re)n hier nae volgen(de)/
Te weten(e) dat de voirs(creven) hee(re)n deken canonicke(n)/
en(de) meeste(re)n vand(er) distribucie(n) den voirs(creven) hee(re)n/
ende meest(ere)n arnde ov(er)geve(n) sullen cede(re)n en(de)/
transporte(re)n en(de) mits des(er) alsoe gecedeert getra(n)spor/
teert ende ov(er)gegeve(n) hebben derflich(eit) vand(en)/
voirs(creven) huyse metten toebehoirte(n) dwelc/
hen nae de doot desselfs hee(re)n en(de) meest(ere)n/
arnts comen soude en(de) v(er)schijne(n) voir hen/
en(de) zijne(n) naecomelinge(n) erflic te besitten(e)/
ende te gebruycken(e) sond(er) hen e(n)nich recht oft/
actie nu oft in toecomen(de) tijden meer d(aer)inne/
te hebben(e) oft teysschen in enig(er) manie(re)n Des/
heeft d(aer)voi(r)e de voirs(creven) hee(re) en(de) meest(er) arndt/
gecedeert getra(n)sporteert en(de) ov(er)gegeve(n) alsulke(n)/
xx rinschgul(den) erfliker rinten als hij heeft/
/ v(er)cregen opde goede wilen lodewijcx roelofs soe/
v(er)re die chijs oft eyge(n) goede zijn toebehoiren(de) den/
hove vand(er) heyden gelegen te rotselair Geloven(de)/
malcande(re)n voirde(r) vestich(eit) te doen(e) ter maniss(en)/
des sgheens die die beghee(re)n sal Et tantu(m)/
p(ro)ut dece(m)br(is) qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator