SAL7775, Act: V°185.2 (296 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°185.2  
Act
Date: 1489-12-14

Transcription

2020-12-30 by Karel Embrechts
Item jouffr(ouwe) katline baten weduwe arnts wilen van/
oucle geheeten mariss(en) huers tweeste mans in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) geleden mits alsulker have(n) te weten(e)/
iiii ee(re)n potten de twee d(aer)af groot en(de) dande(r) twee/
cleyne eene(n) cleyne(n) ketel eene(n) quaertpot een/
waelpot een hantvat met twee tuetels en(de) met/
eene(n) leeuwe opt decsel twee groote potten eend(er)/
rood(er) sargien en(de) een ond(er)gordel met eene(n) silve(re)n be/
slaghe welke have jouffr(ouwe) machtelt wilen baten wed(uw)[e]/
vrancx wilen pynnock huer in hueren(en) leven(en) geleent/
hadde en(de) oic mits der so(m)men van lx r(insch)gul(den) te/
lx pl(a)c(ken) tstuc eens die huer de executeurs der selv(er)/
wed(uw)[en] pynnocx in gereeden pe(n)ni(n)gen hebben betailt/
en(de) gegeve(n) de selve executeurs haer volcomelijck/
v(er)nuecht gecontenteert en(de) te vreden gestelt hebben/
van alsulken thien rinschguld(en) lijfpen(sien) alse huer bij/
bij test(ament)e der selv(er) wilen jouffr(ouwe) machteld(en) hue(re)r sust(er)/
met test(ament)e gemaict en(de) gelaten zijn Scelden(de) mits/
dien volcomelijc quijt de selve executeurs en(de) allen/
ande(re)n dien dat ae(n)cleven mach promittens non/
alloqui sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) berghe naus(nydere)/
dece(m)bris xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator