SAL7775, Act: V°188.1 (303 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°188.1  
Act
Date: 1489-12-17

Transcription

2020-12-30 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge symoens symoens geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden/
beyde have en(de) erve jans coulon soe waer die gelege(n)/
zijn gescreve(n) es geweest met brieve(n) van des(er)/
stadt aen alle officie(re)n hem alle de selve goede te/
leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven)/
brieve(n) in zijne(n) name ende den erfgename(n)/
des voirs(creven) wilen jans oft zij hen d(aer)tegen hadde(n)/
willen oppone(re)n dach van rechte op heden dienen(de)/
alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(e) doen bescheiden Tot welken dage de/
voirs(creven) erfgename(n) noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n)/
en es geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) yerst aengehoirt cornelijse reyns bode/
te voete van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede/
de leveringe bijden meyers van arkene(n) en(de) douwe/
cheal en(de) oic dachbescheydinge voirs(creven) behoirlijc/
gedaen te zijne ter maniss(en) smeyers gewesen/
met vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
scepen(en) brieve(n) beleyde soe v(er)re het noch voir/
hen scepen(en) comen es in sca(m)pno cor(am) om(n)ibus/
de(m)pt(is) scoonvorst hermeys dece(m)br(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator