SAL7775, Act: V°199.2-R°200.1 (318 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°199.2-R°200.1  
Act
Date: 1489-12-18

Transcription

2020-12-27 by Karel Embrechts
Op heden es comen bijden raide vand(er) stadt/
jan philippot met eene(n) a(n)nexe voir scep(enen)/
van loven(e) gepass(er)t augusti iii a(nn)[o] lxxxvii/
lestleden d(aer)mede henrick renir de jonghe/
geloeft hadde den erfpacht van drie mudde(n) rogs/
/ erfpachts der maten van thienen die hem de selve/
henrick opden selven dach op zeke(r) zijn erve/
hadde bevesticht jairlijcx ten t(er)mijne inde selve/
principale brieve(n) begrepen te betalen(e) en(de) d(aer)voi(r)e/
ande(r) pande te stellen(e) soe verre de pande bij hem/
gesedt den selve(n) janne niet goetgenoech en wae(re)n/
te kynnen geven(de) hoe de selve principale brieve(n)/
bynne(n) den tijde vand(en) voirled(en) orlogen bijden volke/
van wapen(en) wae(re)n geheel gedestrueert en(de) v(er)dorve(n)/
ende vand(en) selven a(n)nexe de segelen afgetogen/
begheren(de) d(aer)om de selve zijn brieve v(er)nyeut en(de)/
hermaict te hebben(e) te voirde(r) want hij bij/
zijne(n) eede p(rese)nteerde te ve(r)ifice(re)n dat de selve/
brieve mits dat hij hem thuys om der orloge(n)/
wille niet en hadde dorre(n) houden hem alsoe wae(re)n/
gestoort en(de) gedestrueert en(de) dat die niet afgeleet/
en wae(re)n oft betailt Es bijden selve(n) raide yerst/
ripelijc d(aer)op geledt nae dien de voirs(creven) jan den/
eedt gelijc voe(r) gedaen hadde get(er)mineert uutge/
sproken en(de) geconsenteert nyeuwe brieve van des/
voirs(creven) es te maken die reforme(re)n in behoirliker/
vorme(n) en(de) datmen metten selven brieve(n) he(m)/
behulp doen sal alsoe dat behoirt behalve(n)/
dat de selve brieve sullen blive(n) ond(er) wet/
te dier meyni(n)gen oft de p(ar)tie naemaels de voirs(creven)/
brieve conste oft woude impugne(re)n dat zij d(aer)op/
sal staen op hue(r) beloop van rechte in (con)s(ili)[o] opidi/
dece(m)bris xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator