SAL7775, Act: V°227.1-R°228.1 (351 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°227.1-R°228.1  
Act
Date: 1490-01-15

Transcription

2020-12-31 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat jacop tyelens sone/
wilen cornelijs tyelijs woenen(de) te berthem/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen willem(me) van lele als p(ro)cur(eur)/
meest(er) jans vand(en) winckele drie boender/
wynne(n)s lants gelegen teege(n)hove in drie/
stucken te weten(e) v dach(mael) ond(er) hev(er)le tussche(n) de/
goede m(ijns) hee(re)n van p(er)cke en(de) jans diericx It(em) de/
drie dach(mael) gelegen d(aer)aen metten eene(n) ynde over/
hoeck opde zijde te loven weert tusschen de goede/
jans diericx en(de) m(ijn) vr(ouwen) vand(er) banck It(em) een boend(er)/
lants gelegen ond(er) eegenhove op tusschen de goede/
jans diericx aen de slachmoelen delle op de/
voere uuytcomen(de) Te houden (en)de te hebbe(n) van/
half m(er)te naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jai(r)en/
lang due(ren)de deen nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voir vie(r) ende en(de)/
een half mudden corens pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] mensu(r)e/
lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e)/
en(de) te loven te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] behalve(n)/
dat hij ten yersten s(in)[t] andriesmisse gestaen sal met/
twee mudden(en) en(de) eene(n) sist(er) core(n)s Met cond(ici)[en]/
en(de) voirw(er)den dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
wel en(de) loflijc wynnen en(de) werve(n) sal gelijc/
regenooten boven en(de) beneden en(de) oft de voirs(creven)/
wynne bynne(n) den yersten vi jai(r)en de voirs(creven) lande/
niet gewonne(n) en(de) geworve(n) en hadde gelijc/
regenooten sal de voirs(creven) meest(er) jan zijn lande/
moegen aenveerden op dat hem belieft en(de)/
dmeswynne(n) aen den wynne v(er)halen It(em) es noch/
voirw(er)de oft de voirs(creven) meest(er) jan de voirs(creven) lande/
bynne(n) middelen tijde van des(er) pechtinge(n) wilde/
v(er)coopen mangelen oft verwisselen op ande(r) goede/
(oft) rinten oft pachten dat in dien gevalle alsda(n)/
(de)se pechtinge sal expire(re)n en(de) uuytgaen Item/
/ de wynne sal de straten en(de) voren houden aen de/
voirs(creven) goede sond(er) meest(er) jans last cora(m) berghe/
naus(nydere) januarii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator