SAL7775, Act: V°254.2 (396 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°254.2  
Act
Date: 1490-02-03

Transcription

2021-01-10 by Karel Embrechts
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) guedinge es/
geschiet te dier meyni(n)gen dat soe v(er)re/
de voirs(creven) meest(er)s e(n)nich gebreck hadden aen/
dwerck vand(en) vie(r) torren mett(er) voyen rons/
o(m)me op s(in)[te] g(er)truyden torre oft oic aen dwerck bynne(n) d(er)/
vand(er) kercken dat de voirs(creven) wilen jan v(er)lingt/
en(de) aengenomen hadde te maken(e) dat de selve/
kercmeest(ere)n tselve gebreck aen de voirs(creven) goede/
sullen moege(n) v(er)halen met alle costen ende/
lasten d(aer)op gegaen En(de) tselve werck voldaen/
zijnde salmen de voirs(creven) guedi(n)ge te nyeute/
doen en(de) sulle(n) oic alsdan de selve kercmeest(ere)n/
der voirs(creven) wed(uw)[en] sculdich zijn te bekynnen(e)/
xx rinschguld(en) te xx st(uvers) tstuc lijftochte(n) tot/
hue(re)n live alleen(e) En(de) oft tselve werck tussche(n)/
dit en(de) paesschen oft o(n)begrepen drie weken/
d(aer)nae niet volmaect en wordde dwelc de/
voirs(creven) wed(uw)[e] geloeft heeft te voldoen(e) en(de) oft/
dair tusschen niet voldaen en wordt dat zij/
ynsgelijcx tselve gebreck oic aend(er) selv(er) wed(uw)[en]/
en(de) de voirs(creven) hue(r) goede en(de) alle hue(r) ande(r) goede/
have en(de) erve sullen moegen v(er)halen En(de) tvoirs(creven)/
werck voldaen zijnde hebben geloeft de voirs(creven)/
mo(m)boi(r)en naevolgen(de) d(er) voirw(er)den vand(er) come(n)/
scap d(aer)af tusschen hen en(de) den voirs(creven) wilen ja(n)ne/
gebuert der selv(er) sullen [te] bewijsen(e) xx rinschguld(en)/
lijftochten tot hue(re)n live alleen(e) et t(antu)m eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator