SAL7775, Act: V°264.3 (425 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°264.3  
Act
Date: 1490-02-13

Transcription

2021-01-13 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge des voirs(creven) gorts als mo(m)boir/
zijnd(er) voirs(creven) huysvr(ouwe) die met scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) ov(er)lang gepass(er)t heeft aen en(de) op alle/
de erfgoede toebehoiren(de) lambeerde wilen de/
mocheal gelegen te bierge ii m twee mudde/
corens erfpachts gescreven es geweest met brieve(n)/
van des(er) stadt aen den meye(r) van beerge oft/
zijne(n) stadhoude(r) ald(aer) hem alle de selve goede te/
leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er) der/
voirs(creven) brieven in zijnen name ende den kinde(re)n/
hackots le roy oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allege(re)n dach van rechte/
alhier te co(m)pare(re)n op heden dienen(de) inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen bescheide(n)/
Ald(aer) de voirs(creven) kinde(re) noch nyma(n)t van hue(re)n/
wegen en es geco(m)pareert den voirs(creven) gorde co(m)/
pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de/
scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt den voirs(creven)/
gielijse die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge/
en(de) dach bescheidinge gedaen te zijne ter maniss(en)/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) gorde vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijnen scepen(en) brieven soe v(er)re/
het noch voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator