SAL7775, Act: V°266.2 (428 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°266.2  
Act
Date: 1490-02-15

Transcription

2021-01-13 by Karel Embrechts
Item arndt van breetzijp sone wilen pet(er)s die hem/
met zijne(n) borghen opden thienste(n) dach augusti/
lestleden v(er)obligeert en(de) v(er)bonden heeft aen magriete(n)/
v(er)paelt weduwe henricx wilen de witte ende/
hue(re)n kinde(re)n die zij vanden selve(n) wilen he(n)ricke/
behouden heeft voi(r)e eene(n) pet(er) erflic gelijc de brieve(n)/
d(aer)af zijnde voirs(creven) me(n)cie maken heeft geloeft der/
selver wed(uw)[en] en(de) hue(re)n kinde(re)n den selve(n) pet(er) af te/
leggen oft te besetten op goede pande ond(er) kelfs/
gelegen tusschen dit en(de) s(in)[t] jansmisse naistcomen(de)/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] et t(antu)m p(ro)ut En(de) heeft de selve wed(uw)[e]/
mits des(er) quijtgescouden willem(me) van breetzijp/
sone wilen henricx borghe des voirs(creven) arnts en(de) hem/
geheel o(n)tlast en(de) v(er)dragen vand(er) voirs(creven) borchtocht alsoe/
v(er)re alst willem(me) aengaet en(de) niet voirde(r) behalve(n)/
haer hue(re)n rechte vanden selve(n) brieve(n) soe v(er)re dat/
ae(n)gaet arnde van breetzijp cor(am) b(er)ghe donck eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1511-06-30

Transcription

2021-01-13 by Karel Embrechts
Willem de witte/
heeft be sone wile(n)/
henr(ix) de witte/
te rotselair/
heeft bekint/
dat den pet(er)/
in dese gelufte/
begrepe(n) doot/
afgeleet es/
en(de) ge(con)senteert/
des(en) brief soe/
v(er)re dien al gaet/
te a(n)nichile(re)n/
act(um) junii ult(ima)/
a(n)n[o] xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator