SAL7775, Act: V°267.1 (432 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°267.1  
Act
Date: 1490-02-15

Transcription

2021-01-13 by Karel Embrechts
Allen (et)c(etera) dat h(er) willem vand(er) beken prieste(r)/
canonick van hugaerden heeft geconst(itueer)t roela(n)de/
van wanghe den ouden woenen(de) te thiene(n) om/
in zijne(n) name en(de) van zijne(n) wegen inne te halen/
te manen teysschen opte bue(re)n en(de) to(n)tfanghe(n) den/
derden schoof gelegen te bost voir de porte van/
thienen toebehoiren(de) den voirs(creven) hee(re)n willem(me) uut/
saken van zijnen p(ro)ve(n)den van hug(ar)den D(aer)voi(r)e te/
panden te dagen rasteme(n)te te doen leggen en(de)/
d(aer)voi(r)e alle rechtvorderi(n)gen voir alle gerichte(n) beide/
geestelijc en(de) weerlijc opde p(er)sone(n) die den selve(n)/
derden schoof sculdich zijn en(de) hue(r) goede te doen(e)/
die d(aer)toe nae recht vand(er) plaetsen dair des te/
doen(e) sal zijn behoeven en(de) behoi(r)en sullen gedaen/
te wordden Et generalit(er) cum p(otes)tate substi(tuen)[di] pro/
mittens ratu(m) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am)/
[vacat] febr(uarii) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator