SAL7775, Act: V°283.1 (456 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°283.1  
Act
Date: 1490-02-19

Transcription

2021-02-16 by Karel Embrechts
Item mits der voirs(creven) deyling(en) hebbe(n) gekint en(de) gelijdt de voirs(creven)/
peet(er) van steynemoelen en(de) sijne huysvr(ouwe) dat versmolt(en) en(de)/
te nyeute sijn alsulk(en) hondert rins g(ulden) erflijker rinte(n) als hen/
in huwelijker vorweerd(en) geg(even) wae(re)n en(de) die hen dec(embris) xix/
a(n)no lxxxiii op alle de goede acht(er) den voirs(creven) wijle(n) everarde/
van wynghe den vader bewesen en(de) bevesticht wae(re)n/
Scelden(de) dairaff volcomel(ijc) quijte den voirs(creven) ande(re)n p(er)soen(en)/
de goede d(aer) voe(r) verobligeert en(de) alle(n) ande(re)n dien dat/
aencleve(n) mach promitt(entes) nullaten(us) alloq(ui) sed war(andizare) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator