SAL7775, Act: V°293.2 (469 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°293.2  
Act
Date: 1490-02-27

Transcription

2021-02-03 by Karel Embrechts
Acht(er)volgen(de) der voirt(er)mi(n)acien [op ghiste(re)n tussche(n) baltasar van houbroeck en(de) claese p(er)soens inden name vand(en) dorpe van ezemale ter eenre en(de) henr(icke) vand(en) putte hue(re)n meye(r) ter ande(r) zijden gegeve(n)] zijn de voirs(creven) p(ar)tien/
op heden wed(er) geco(m)pareert sustine(re)nde de voirs(creven) vand(en)/
dorpe dat de voirs(creven) henr(ick) van allen zijne(n) goeden/
ende bewinde met hen soude contribue(re)n ende/
in alsulken gelde als zij van sdorps wegen souden/
moeten gheven van des zij alh(ier) sculdich zijn en(de)/
d(aer)voi(r)e zij bij anth(onise) dedden alhier wae(re)n gerasteert/
maken(de) vorts eysch van costen Es d(aer)op get(er)mineert/
dat zij tsamen souden trecken acht(er)rugghe bijden/
goeden lieden vanden dorpe en(de) guetelijc van al/
met malcande(re)n ov(er)comen v(er)claren(de) niet myn dat/
de voirs(creven) henrick van gheenen bewinde en soude/
wordden gesedt noch oic voirde(r) dan van zijnen/
goeden en(de) rinten ond(er) ezemale voirs(creven) gelegen in/
(con)s(ili)[o] februarii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator