SAL7775, Act: V°307.5 (503 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°307.5  
Act
Date: 1490-03-15

Transcription

2021-02-05 by Karel Embrechts
It(em) den dach van rechte op heden [morge(n)] dienen(de) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) tusschen ja(n)nese/
heyms als p(ro)cur(eur) der executeu(r)en vanden testame(n)te/
meest(er) jasp(er)s wilen kinsschot ter eenre en(de) den/
erfgenamen gheerts wilen boesmans ter ande(re)/
hebben p(ar)tien voirs(creven) dien dach uuytgestelt tot/
van in donderdaghe naistcomen(de) over acht dagen/
om alsdan te dienen gelijc hij op heden soude/
gedient soude hebben cor(am) berghe naus(nydere) m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator