SAL7775, Act: V°324.2 (538 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°324.2  
Act
Date: 1490-03-30

Transcription

2021-02-06 by Karel Embrechts
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen/
dat de voirs(creven) gehuysschen hen tallen tijden alst/
hen gelieft metten voirs(creven) brieve sulle(n) moege(n)/
behulpen om aen alle de goede die haer bijden/
voirs(creven) wilen janne hue(re)n manne in test(ament)e gemaict/
en(de) gelaten zijn hue(re)n wille mede te doen(e) om/
de schult die hij en(de) zij sculdich bleve(n) wae(re)n/
d(aer)mede te betalen(e) en(de) alle ande(r) goede hoe/
danich die zijn te v(er)halen(e) alle tghene des/
zij voir haer in toecomen(de) tijden souden moege(n)/
betalen voir huer borge bliven oft spreken het/
zij met scepen(en) brieve(n) met monde oft and(er)ssins/
in wat manie(re)n dat zij met allen costen die/
zij d(aer)om souden moege(n) lijden zij wae(re)n van/
rechte oft and(er)s en(de) des sullen zij en(de) elc van/
hen besund(er) geloeft zijn bij sympele woirden/
sond(er) eedt oft ande(r) proeve d(aer)om te moete(n) doen/
eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator