SAL7775, Act: V°395.3 (714 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°395.3  
Act
Date: 1490-06-04

Transcription

2021-02-21 by Karel Embrechts
Vand(er) questien geport voir den raide vand(er) stadt tusschen/
der wed(uw)[en] wout(er)s wilen borgelijn ter eend(er) en(de) der/
huysvr(ouwe) jans van oucle inden bonten osse ter ande(r)/
zijden aengaen(de) der come(n)scap van omtr(in)t vii ame(n)/
lantwijns die de selve vrouwe inden bonte(n) osse tege(n)/
de voirs(creven) wed(uw)[e] gecocht hadde elke ame om en(de) voir/
xxxvi st(uvers) Es mynlijc bij ov(er)geven(en) van p(ar)tien ge/
appointeert dat de voirs(creven) weduwe de voirs(creven) wijne(n)/
tot hue(re)n laste sal blive(n) houden(de) tot s(in)[t] jans(mis)s[e]/
naistcomen(de) en(de) alsdan sal de vrouwe inden bonte(n)/
osse die sculdich zijn taenveerden(e) en(de) tgelt sal de/
selve vrouwe betalen half tons(er) vrouwe(n) dage half/
oegst en(de) half te bamisse d(aer)nae volgen(de) dwelc zij/
alsoe geloeft heeft tacht(er)volgen(e) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] in (con)s(ili)[o]/
opidi p(rese)nt(ibus) lombaert subst(itu)[to] buetsele burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us)/
aliis de (con)s(ili)[o] junii iiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator