SAL7775, Act: V°401.1 (726 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°401.1  
Act
Date: 1490-06-12

Transcription

2021-02-21 by Karel Embrechts
Want claes vasont als p(ro)cur(eur) m(ijns) hee(re)n des p(re)laets/
van vlierbeke geleydt zijnde nae den rechte van/
des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en) brieven van loven(e)/
tot alle den goeden beyde have en(de) erve pet(er)s wilen/
vaes des jongen als hij leefde soe waer die gelege(n)/
zijn hem met joese peysman vorste(r) van des(er) stadt/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) volgen/
oft ende der wed(uw)[en] en(de) kinde(re)n desselfs wilen pet(er)s/
oft zij hen d(aer)tegen hadden willen allege(re)n oppone(re)n/
dach van rechte op heden dienen(de) alhier te co(m)pare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden Tot welken dage de voirs(creven) wed(uw)[e] hue(r)/
kinde(re) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en zijn geco(m)pareert/
den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)ueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt/
den voirs(creven) joese die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge/
en(de) dach bescheidinge voirs(creven) geschiet te zijne ter/
manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) scepen(en) brieven beleide soe verre/
het noch voir hen scepen(en) comen es in sca(m)pno cora(m)/
om(n)ibus dempt(is) scoenvorst junii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator