SAL7776, Act: R°347.2-V°347.1 (554 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°347.2-V°347.1  
Act
Date: 1491-02-21

Transcription

2019-10-08 by Greet Stevens
Item reyne(r) cants ende magriete van weerde/
zijne huysvrouwe in p(rese)ncia hebben genome(n)/
ende bekint genome(n) te hebben(e) tegen jouffrouwe(n)/
katline(n) pynnocx weduwe jonck(er) lyebrechts wilen/
te meld(er)t tpaenhuys der selv(er) jouffr(ouwe) mette(n)/
ketelen cuypen en(de) ande(re)n zijnen toebehoirte(n) gelege(n)/
te meldert ende oic eene(n) beempt dair acht(er) gelege(n)/
houden(de) omtri(n)t een boend(er) Te houden(e) te hebben(e) en(de)/
in hueri(n)gen te besitten van kersmisse lestleden eene(n)/
termijn van vijf jai(r)en lang due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
om en(de) voi(r)e twintich r(insch)guld(en) te xx st(uvers) tstuc alle/
jai(r)e half ts(in)t janss(miss)[e] en(de)n half te kersmisse te betalen(e)/
It(em) es voirw(er)de soe v(er)re m(ijn) jouffr(ouwe) enich bier van/
reyne(re)n hebben woude oft name dat reyne(r) hue(r)/
dat sculdich soude zijn te leve(re)n te meld(er)t ende/
datmen voir elke ame alsdan afslaen soude xvii st(uvers)/
Item sal de voirs(creven) reyne(r) de ca(m)me moege(n) doen/
r(e)pare(re)n alst van noode es en(de) and(ers) niet in afslage/
vand(er) voirs(creven) hueri(n)gen behalven dat hij gheene r(e)p(ar)acie/
doen en sal sond(er) weten(e) ende consente van m(ijn) jouffr(ouwe)/
oft huer(er) p(ro)cur(ator)s Item sal de voirs(creven) reyne(r) den voirs(creven)/
beempt sculdich zijn tot zijne(n) coste te bevreden en(de)/
te v(er)maken en(de) d(aer)toe afhouwen hout d(aer)op staen(de)/
alst tijtveerdich es en(de) and(er)s niet Item hebben/
vort de voirs(creven) gehuysschen geloeft m(ijn) jouffr(ouwe)
//
vijf rinschguld(en) te xx st(uvers) tstuc die zij van outs/
tacht(er) zijn te sinxen(en) naistcomen(de) te betalen/
tamq(uam) ass(ecutu)[m] Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Cora(m)/
buetsele vynck febr(uarii) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-09-01 by Jos Jonckheer