SAL7776, Act: V°448.2 (763 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°448.2  
Act
Date: 1491-04-30

Transcription

2019-03-22 by Greet Stevens
Nae dien gorijs vanden broeke met drie/
rastemente(n) behoirlijck nae des(er) stadt/
recht gevolght heeft op seke(re) haeffelijke/
goede zijnde ten huyse des voirs(creven) gorijs/
toebehoiren(de) machiele wilen van poddege(m)/
voir huyshuere die hij hem sculdich was/
en(de) den erfgename(n) de conde bij joese peysmans/
vorste(r) van des(er) stadt d(air)af gedaen zijnde/
oft zij de voirs(creven) goede hadden willen ver/
antw(er)den te compare(re)n alhier inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) op heden/
te mistijde ald(air) zij niet en zijn geco(m)/
pareert den voirs(creven) gorijse compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe es op hede(n) bij scepen(en)heden [van loven(en)] ter maniss(en) meyers gewesen met/
vo(n)nisse nae dat hen bij claernissen/
des voirs(creven) joes vorst(er)s gebleken is de voirs(creven)/
drie rastemente(n) behoirlijck nae recht/
en(de) de conde geschiet te zijne dat de/
voirs(creven) gorijs sculdich sal zijn sijn scult bij/
eede te ve(r)ifice(re)n en(de) dae(re)ntynden recht/
In sca(m)pno Cor(am) om(n)ibus de(m)pto duffle/
ap(ri)lis ulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-13 by Jos Jonckheer