SAL7776, Act: V°48.1 (113 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°48.1  
Act
Date: 1490-09-01

Transcription

2020-02-25 by Greet Stevens
De tenue(re) vand(er) cedulle(n) d(aer)af vore(n)/
mencie gemaict is/
Memorie vand(en) rinte(n) erflic en(de) lijftocht dieme(n) bewijse(n)/
sal van m(ijn) hee(re)n genad(en) van luydick wege(n) opde/
stadt van loven(e) die mits seke(re) appointeme(n)te/
van nu vortaen(e) te huerweerts genome(n) heeft/
jairlijcx te gelden(e) en(de) te betalen(e) en(de) pri(n)cipael/
d(aer)af te zijne ter o(n)tlastinge(n) vand(en) borghe(n) die/
d(aer) vore(n) gestaen hebben voir m(ijn) hee(re)n genad(en) gelijck/
h(ier)nae volght te weten(e) alle jare(n) hond(er)t r(ins) g(ulden) erflic/
den d(enier) xviii en(de) noch iii[c] r(ins) guld(en) lijftochte(n) den/
d(enier) x p(ri)mo erffelich(eit) It(em) aen de executeurs/
meest(er) robbeerts de lacu jairlijcx en(de) erflic vallen(de)/
xv julii xxx r(ins) g(ulden) It(em) aen de kinde(re)n vand(er) lynde(n)/
jairlijcx en(de) erflic vallen(de) [vacat] lxvii r(ins) g(ulden)/
It(em) aen tgasth(uys) van loven(en) erflic v r(ins) g(ulden) vand(er)/
lijftochte(n) beloopen(de) omtri(n)t iii[c] r(ins) g(ulden) tsjaers It(em) aen/
jehanne(n) vand(en) veken(en) wed(uw)[e] pet(er)s vand(en) zijpe ten live/
van [vacat] huer(en) kinde(re)n vii r(ins) g(ulden) It(em)/
aen d(er) jouffr(ouwe) vand(en) tymple ten live [vacat]/
vallen(de) xv m(ar)tii xx r(ins) g(ulden) It(em) aen sust(er) katline(n) van/
dyeve(n) ten live [vacat] v r(ins) g(ulden) It(em) he(n)ricke/
roelofs ten live van hem en(de) jouffr(ouwe) [vacat] zijnd(er) huysvr(ouwe)/
vallen(de) xv m(ar)tii xl r(ins) g(ulden) It(em) aen lod(ewiken) vand(er) borch/
ten live van [vacat] x r(ins) g(ulden) It(em) hadewijge(n)/
vand(en) poele ten live van [vacat] x r(ins) g(ulden)/
It(em) augustijne vand(en) b(er)ge tot zijne(n) live alleen(e) v r(ins) g(ulden)/
It(em) aen claese sblijden tzijne(n) live en(de) m(ar)gr(iete) lenarts/
x r(ins) g(ulden) It(em) aen augustijne van duffle te(n) live/
van hem en(de) jaq(ue)mijne(n) zijnd(er) sust(er) natuerlike kinde(re)n/
wilen jacops x r(ins) g(ulden) vallen(de) xi dece(m)br(is) It(em) ten live/
jans en(de) anthonijne(n) va(n) duffle wettige kinde(re)n gielijs/
vallen(de) xviii maii v r(ins) g(ulden) It(em) ten live hee(re)n jans/
fabri en(de) seghers zijns brued(er)s ts(jaer)[s?] xxx r(ins) g(ulden) Ten/
live desselfs en(de) jo de came(r)aco xv r(ins) g(ulden) It(em) ten live(n)/
desselfs en(de) x crispin de hauteville xv r(ins) g(ulden) Ite(m) ten live/
h(er) gielijs de wese(re) en(de) berbele(n) zijnd(er) docht(er) x r(ins) g(ulden)/
It(em) ten live g(er)trude(n) van eppeghe(m) en(de) berbele(n) voirs(creven)/
x r(ins) g(ulden) It(em) ten live meest(ere)n golijns van tsestich/
en(de) katline(n) zijnd(er) huysvr(ouwe) x r(ins) g(ulden) It(em) ten live(n)/
pet(er)s van ijssche en(de) pet(er)s zijns soens x r(ins) g(ulden) It(em)/
ten live desselfs en(de) berbele(n) zijnd(er) docht(er) x r(ins) g(ulden)/
It(em) ten live van yden van gestelt en(de) lijsbeth vand(er)/
strate(n) xx r(ins) g(ulden) It(em) ten live(n) van berbele(n) van berthe(m)/
en(de) roelofve(n) roelofs v r(ins) g(ulden) It(em) ten live jans en(de) berbele(n)/
van b(er)the(m) iiii r(ins) g(ulden) It(em) ten live wille(m)s van ordinge(n)/
en(de) jouffr(ouwe) marie(n) abs(oloens) zijnd(er) huysvr(ouwe) xi r(ins) g(ulden) It(em) amelrijke/
vand(er) coevoirt xx r(ins) g(ulden) It(em) ten live diericx en(de) katline(n)/
vand(er) borch v r(ins) g(ulden)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-07 by Inge Moris