SAL7778, Act: R°207.2 (412 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°207.2  
Act
Date: 1492-12-13

Transcription

2017-01-25 by Walter Winnelinckx
Item is te weten(e) dat de voirs(creven) jan pynnock/
natuerlijck de voirs(creven) goede nu ter tijt in/
pechtinge(n) heeft d(aer) af zijne(n) t(er)mijn noch due(re)n/
sal van m(er)te naistcomen(de) over een jaer en(de)/
daer nae sal de voirs(creven) arndt die aenveerden/
en(de) sal den pacht die de voirs(creven) jan van zijnd(er)/
pechtinge(n) sculdich sal zijn volge(n) den voirs(creven)/
heilige(n)geeste mits den welken de voirs(creven) arndt/
yerst pacht geven sal van s(int)[t] andr(ies)e naistc(omende)/
over een jair als voirs(creven) is Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-08-11 by Jos Jonckheer