SAL7778, Act: R°208.2-V°208.1 (414 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°208.2-V°208.1  
Act
Date: 1492-12-07

Transcription

2020-01-09 by Walter Winnelinckx
Nae dien weyn moens meye(r) van wave(r) ter/
eender en(de) jan coesman ter ande(r) zijden aengaen(de)/
eene(n) weege van melanen daer inne de voirs(creven)/
jan coesman met vo(n)nisse der scepen(en) van/
loeven(e) gediempt es xvi dage in octobri lestleden/
en(de) des dien aencleeft hen gesubmitteert en(de)/
verbond(en) hebben alsoe zij in wederzijde bekinden/
inde eendrachtige uutsprake van meeste(re)n/
golijne van tsestich en(de) andriese van thienen/
hebben de selve segge(re)n hue(re) uutsprake gedaen/
inder manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Te weten(e)/
dat de voirs(creven) jan inde stad vand(en) voirscr(even)/
weege comen sal in p(rese)ncien van scepen(en)/
van loeven(e) en(de) bidden aldair den voirs(creven)
//
weyne v(er)gheffenisse van alsulken injurieusen/
wordden als hij opden selven weyne als meye(r)/
en(de) zijnen dieners gesproken heeft Ende dat/
hij voirt ter manissen desselfs meyers voirt/
gaen sal tot ons(er) vrouwe(n) wave(r) ten cloeste(r)/
en(de) offe(re)n aldair een werssen keersse van eenen/
ponde en(de) dat hij van dair voirt sal gaen/
int dorp te wave(r) en(de) bidden aldair in p(rese)ncien/
va(n)d(en) wet den meye(r) en(de) dieners insgelijx v(er)gef/
fenisse en(de) offe(re)n inder prochiekercken aldair oic/
een kersse van eene(n) ponde Ende hier mede/
sal de voirs(creven) jan vand(en) voirs(creven) wege van/
melanen quyt en(de) verdragen zijn Welke uut/
sprake de voirs(creven) p(ar)tien in wederzijde hebben/
gelaudeert geratificeert en(de) gelooft van weerden/
te houden(e) Geloven(de) deen ande(re) niet meer/
te eysschen oft ae(n) te spreken bij hen selve(n) oft/
yeman(de) anders Cor(am) g(ra)ven borch decembr(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-11 by Jos Jonckheer