SAL7778, Act: R°310.3 (607 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°310.3  
Act
Date: 1493-03-08

Transcription

2019-02-05 by Walter Winnelinckx
Item jan vanden campe sone wijlen jans woenen(de)/
te mechlen in p(rese)ncia heeft gehuert tegen g(er)de van/
scouvort als procur(ator) der wed(uw)[en] roelofs van berthe(m)/
en(de) oic bertel(meeus) vand(er) ee twee stucken beempts/
houden(de) vie(r) boender gelegen te werchte(r) int blasen/
broeck Te hebben van nu vortane drie jae(re)n/
lang ts(jaer)[s] om lxiiii r(ins) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck/
half te lichtmisse en(de) half ts(in)[t] jans(mis)s[e] te betalen(e)/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met cond(ici)[en] soe verre men dair af/
thiende sculdich wa(r)e die sal jan dragen/
op zijnen cost en(de) dyerste [jair] sullen de v(er)huerders/
doen beheymen en(de) jan de ande(r) twee jae(re)n/
cor(am) lyefk(enrode) g(ra)ven m(ar)cii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-29 by Jos Jonckheer