SAL7778, Akte: R°318.1 (618 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°318.1  
Act
Datum: 1493-03-16

Transcriptie

2018-12-11 door Walter Winnelinckx
Item is voirweerde ende heeft geloeft de voirs(creven) jan vand(en)/
berghe den voirs(creven) gehuysschen jairlijcx een hondert mutsaerts/
ghebonts van wesemale alle jae(re) s(in)[te] g(er)truyden dage te/
betalen(e) Item dat hij jairlijcx van zijns selfs land(en) voirs(creven)/
en(de) op zijnen cost besayen sal vie(r) roeden raepen en(de) de/
lande dair toe wel en(de) loflijc wynnen en(de) bereeden en(de)/
die rapen laten volgen den voirs(creven) gehuysschen alsoe lange/
zij leven sullen aut Ende soe verre de voirs(creven) gehuysschen/
oft deen van hen naemaels egheene woeni(n)ge en hadden/
om inne te woene(n) en(de) zij gep(ri)veert wordden van huer(er)/
tegewoirdig(er) woeni(n)gen dat de voirs(creven) jan vand(en) berghe/
he(m) een deel van zijnder woeni(n)gen oft huysen die hij/
geti(m)mert heeft opde voirs(creven) vijf roeden lants oft sal/
beti(m)meren sal laten bewoenen hue(r) leefdage lang t(am)q(uam)/
ass(ecutu)[m] Ende ter meerder vestich(eit) van desen heeft hij/
verobilg(eer)t dair voe(r) de voirs(creven) goede de quib[(us)] sat(is) prout Eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer