SAL7778, Akte: R°324.1 (632 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°324.1  
Act
Datum: 1493-03-22

Transcriptie

2018-12-23 door Walter Winnelinckx
Sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) meeste(re)n arnde/
en(de) zijnd(er) huysvrouwe(n) in hue(r) deylinge de goede/
h(ier) nae bescreven ierst inde voirt drie stucken erf/
aen een gelegen te mechlen over den pas dair af de/
twee stucken lant zijn en(de) tderde eene(n) beempt Item/
noch inde selve voirt twee stucken lants oic aen/
een gelegen op dande(r) zijde vand(er) strate(n) Item noch een/
tstuck erfs geheeten den boenhof gelege(n) op dynde vand(er)/
voirt Item noch een tstuck eeussele gelegen te zillair/
int cleynbroeck Item noch een tstuck erfs gelegen/
int grootvy(n)neblock geheeten tcleyn vy(n)neblock Item een/
tstuck erfs gelegen achter myse(re)nvelt Item een tstuck/
erfs geheeten myse(re)nvelt Item een tstuck beempts gelege(n)/
ter boenheyden geheete(n) den mersselt Item noch een/
tstuck lants gelege(n) te zillaer aen de hoeve Item noch een/
beempdeken oic gelegen te zillair op dande(r) zijde/
vand(er) hoeven aen den boogart geheeten beenenbroeck/
mett(er) straten en(de) driesschen dair aen gelegen Item een/
tstuck beempts oft eeussels gelege(n) inde vy(n)nestrate/
geheeten tgroot vy(n)neblock Item een elsen bosschelken/
gelege(n) te zillair alsoe de voirs(creven) stucken inden voirs(creven)/
plaetsen gelegen zijn Sub iu(r)e prius Ende voirt/
meer op xi(½) stuv(er)s erfchijs alle jae(r) te kersmisse/
te betalen(e) te weten(e) twee stuv(er)s dair af den voirs(creven)/
hee(re)n en(de) meeste(re)n ja(n)ne zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) de ix(½)/
stuv(er)s den voirs(creven) arnde en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) erflijck/
behalven dat meest(er) arnt dit sal moege(n) lossen alst/
hem gelieft tot eene(n) male elken pe(n)ni(n)g met xviii/
gelike pe(n)ni(n)gen en(de) met volle(n) rinte(n) Item tderdel/
van vii pet(er)s lijftochten opde stadt van mechlen/
Item twee brabantssche mottoen(en) erflijck op eenen/
beempt gelege(n) te rymena(m) geheeten de donct opt recht/
van eene(n) core van eenen ouden grooten als yemant dair/
uut sterft Item op seke(re) erve opden crykeldriesch/
vie(r) fiertelen rox sjaers Item twee fiertelen rox/
erfs pachts op seke(re) erve jans van gheele Item/
seven en(de) een half fiertelen rox erfs pachts op/
seke(re) erve gelegen te zillair nu toebehoiren(de) paesschijnen/
wed(uwe) [jan] arnts oft hue(re)n kinde(re)n al nae inhout der brieve(n)/
dair af zijnde Item een boender beempts thien guld(en)/
rijders erflijker rinte(n) aen en(de) op seke(re) goede en(de)/
onderpande wijlen hee(re)n jans van brabant archidiaken/
van bruessel gelege(n) te thieldonck en(de) dair omtrint nae/
inhout der brieve(n) d(air) af zijnde elken rijder te xxviii stuv(er)s/
geestimeert Item een boender beempts gelege(n) te haecht/
Et sat(is) renu(n)c(ians) prout cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer