SAL7778, Act: R°327.5-V°327.1 (638 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°327.5-V°327.1  
Act
Date: 1493-03-23

Transcription

2019-03-10 by Walter Winnelinckx
Eene scheydinge en(de) deylinge geschiet en(de) gemaict/
zijnde tusschen arnde van uucle ter eenre en(de) ja(n)ne/
van uucle zijnen brueder ter ande(r) zijden als van alle/
alsulken goeden als hen bleven en(de) verstorven zijn
//
nae de doot en(de) aflivich(eit) henricx wijlen van uucle/
en(de) jouffr(ouwe) katlijnen baten zijnder huysvrouwen vader/
en(de) moeder der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) oic nae de doot/
jouffr(ouwe) machtelde(n) baten weduwen vrancx wijlen/
py(n)nock huer(er) moyen te deylen(e)
//
Soe sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) arnde/
in zijnder deylingen de goeden en(de) rinten hier nae/
volgen(de) Ierst alsulcken thien scellinge erflijck als/
de voirs(creven) hue(r) moeder hadde op de stad van thienen/
Item alsulcken landen en(de) beempden als jouffr(ouwe)/
machtelt wed(uwe) vrancx wijlen pynnock den voirs(creven)/
gebruede(re)n in testame(n)te gelate(n) heeft gelegen te/
oirbeke Item twee ryns gulden(en) erflijck op alle/
de goede den voirs(creven) ja(n)ne op heden tegen den voirs(creven)/
arnde in zijne deylinge gevalle(n) welke twee ryns/
gulden(en) erflijck de voirs(creven) jan en(de) jouffr(ouwe) katlijnen/
coelen(er)s sine huysvrouwe den voirs(creven) arnde vand(en) voirs(creven)/
hue(re)n goeden in hue(r) deylinge gevalle(n) geloeft hebben/
en(de) geloven te betalen(e) jairlijx s(in)[t] jans(mis)s[e] baptiste(n) infutur(um)/
met cond(ici)[en] dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) twee ryns/
gulden(en) erflijc sal moegen lossen en(de) afquijten teene(n)/
oft te twee male en(de) elc rynsgulden(en) met xviii gelike(n)/
rins gulden(en) en(de) met volle(n) pachte hanc quoq(ue) Et sat(is)/
p(ro)ut cor(am) boech(out) naen m(ar)cii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer