SAL7778, Act: R°342.1 (672 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°342.1  
Act
Date: 1493-04-09

Transcription

2019-01-16 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat katlijne appelmans wed(uw)[e] henr(icx)/
wijlen nackarts cu(m) tuto(r)e heeft geconst(itueer)[t] machiele/
vand(en) looke bontwerke(r) om scheydinge en(de) deylinge/
in hue(re)n name en(de) van hue(re)n wegen aen te gaen(e)/
tege(n) eene(n) yegelijke(n) dient behoe(re)n sal van allen/
alsulcken goede(n) als hue(r) alse naiste leven(de) aencome(n)/
en(de) verstorven sijn van en(de) nae de doot en(de) aflivich(eit)/
jans wijlen nackarts cleersnijde(r) doen hij leefde/
inder stad van brugge dair af opt gedeelte/
der wederp(ar)tien behoirlijc te renu(n)cie(re)n en(de) te v(er)thijden(e)/
quitan(cie) op dats behoeft dair af te geven(e) ende/
voirtane g(e)n(er)alijc en(de) specialijc alle questien/
geschille(n) ende diffe(re)ntie(n) die uuyt saken vand(en)/
voirs(creven) versterffeniss(e) souden moegen opverstaen/
teg(en) wien dat wae(re) met rechte te verwae(re)n/
te bescudden te beding(en) te wynnen en(de) te v(er)liesen/
talle(n) plaets(en) voir alle gerichten gheestelijc ende/
weerlijc dair des behoeve(n) en(de) te doen sal moegen/
wesen Ende [voirts] alle pointe(n) van rechten dair inne te/
doen(e) en(de) te vorde(re)n die nae recht dair toe sulle(n) moege(n)/
behoiren en(de) die de voirs(creven) constituant selve in p(er)soene/
selve soude moegen doen wairt dat zij telker tijt/
en(de) plaets(en) tegewoirdich en(de) voir oogen wae(re) p(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buetsele boech(out) april(is) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer