SAL7778, Act: R°381.2 (737 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°381.2  
Act
Date: 1491-05-11

Transcription

2019-01-30 by Walter Winnelinckx
Nae dien onlanx leden ten versueke jans roefs/
poirters van des(er) stadt gescreven is met brieve(n) van/
des(er) stad aen den scouth(eit) van kempelant oft zijnen/
stadhoude(r) te mierle en(de) den scepen(en) aldair d(air) mede/
verboden is den selven scouth(eit) dmanen en(de) den scepen(en)/
dwijsen inder saken die alijt ende lijsbeth vand(en)/
dale voir den voirs(creven) scouth(eit) en(de) scepen(en) geport/
hadden op en(de) tegen der huysvr(ouwe) des voirs(creven) poirt(er)s/
bij alsoe oft de voirs(creven) gesuste(re)n den voirs(creven) gesuste(re)n/
poirte(r) oft zijnd(er) huysvr(ouwe) yet eysschen wilden dat/
zij des comen wae(re)n alhier inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) op heden te mijstijde ald(air) de voirs(creven)/
poirte(r) zijne huysvr(ouw)[e] oft yemant anders van hue(re)n/
wegen niet en zijn gecompareert den voirs(creven) gesuste(re)n/
compare(re)nde en(de) hen p(rese)nterende totten rechte Es gewijst/
met vo(n)nisse der scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en) smeyers/
gelieft den voirs(creven) gesuste(re)n hue(r) p(rese)nta(ci)[e] te doen teeken(en)/
dat zij dat doen moegen ende hebben zij voirde(r)/
gebreck dat zij dat volgen aen den borg(er)meester/
In scampno cor(am) o(mn)ibus dempto pynnock eodem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer