SAL7778, Act: R°383.3 (740 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°383.3  
Act
Date: 1493-05-14

Transcription

2018-12-05 by Walter Winnelinckx
Item machtelt van coude(n)berghe beghijne die voir gebreck/
van seke(re)n erfchijse die zij heeft en(de) houden(de) es op eene/
ca(m)me gelege(n) teghen over den beghijnhove toebehoiren(de)/
bertelmeeuse van maelcote en(de) aldair hadde doen voirtroepen/
onder dande(r) m(er)ten(e) de bubbele(re) in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt dat des voirs(creven) m(er)tens rinte gedragen(de) xviii/
stuv(er)s erflijck die hij oic heeft op de selve goede oudere/
van date es en(de) sculdich es van rechte te precede(re)n/
der rinte(n) der selv(er) jouffr(ouwe) machteld(en) ende heeft d(air)om/
gelooft dat zij den selven m(er)ten met hue(re)n dagen/
aen zijn rinte ne(m)mermeer p(re)judijs hinder oft belet/
doen en sal in gheenre manie(re)n ende dat zijde selve/
goede ne(m)mermeer bloeten en sal oft dair yet uutdoen/
oft breken mair die altijt bete(re)n en(de) niet arge(re)n cor(am)/
boech(out) naen maii xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer