SAL7778, Akte: R°389.2 (756 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°389.2  
Act
Datum: 1493-05-23

Transcriptie

2018-12-24 door Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe jans alarts geleyt zijnde nae/
des(er) stad recht voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve hendericx vand(en) vynne soe wair die gelegen/
zijn met brieve(n) van des(er) stad gescreven aen allen/
officie(re)n ende versocht zee(r) ernstelijck alle de voirs(creven) henr(icx) goede/
soe wair die gelegen zijn te leve(re)n en(de) te doen volgen/
den voirs(creven) geleidden oft den bringe(r) ons(er) brieve(n) in zijne/
name ende de voirs(creven) henr(ic) zijne huysvr(ouwe) oft hue(re)n/
wynne(n) oft zij hen dair tegen hadden willen [oppone(re)n] dach/
van rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
te bescheyden(e) Aldair gheen van hen noch procur(ator)/
van hue(re)n wegen en es gecompareert den voirs(creven)/
geleydde(n) compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de)/
Soe verre dat scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en) smeyers/
gewesen hebben met vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck/
gebleken heeft bij r(e)scriften der meye(re)n van caggevy(n)ne en(de)/
stadhouders des mey(er)s van zichen(en) beck(e)r die gec(er)tificeert hebben/
onder hun hanteken de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) behoirlijc/
geschiet te zijne datmen den voirs(creven) geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n)/
houde(n) sal inde macht van sijnen scep(enen) brieve(n) soe verre het/
noch voir hen scepen(en) comen is In scampno maii xxiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-11-03 door Jos Jonckheer