SAL7778, Akte: R°390.3 (760 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°390.3  
Act
Datum: 1493-05-23
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-19 door Walter Winnelinckx
Tusschen woute(re)n van gheele van holsbeke ter eenre/
en(de) jouffr(ouwe) magdalene(n) van meenssele ter ande(r) zijden/
aengaen(de) seke(re) schult die de selve wout(er) der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) eysschen(de) was van des hue(r) sone te zijnent/
verteert en(de) gehaelt hadden van eten(en) en(de) van drinken(en)/
dair voe(r) de selve jouffr(ouwe) hem gelofte gedaen hadde als/
hij seyde voir scepen(en) van hoeven(en) holsbeke en(de) gep(rese)nteert/
te betalen(e) wes wout(er) dorste clee(re)n bij eede datmen/
hem sculdich wae(re) dwelck de voirs(creven) jouffr(ouwe) ontkinde/
es nae dien de selve wout(er) zijnen thoen in dien/
geleyt hadde dair toe hij was geadmitteert bij scepen(en)/
van loeven(en) ter manissen smeyers gewijst met vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) [wed(uwe)] schuldich sal zijn woute(re)n te betalen(e)/
tghene des hij bij eede clae(re)n sal dat joes hue(r) sone/
tzijnent gehailt en(de) schuld(ich) bleven es nae dat de wairheyt/
gedrage(n) heeft In scampno p(rese)ntibus o(mn)ibus scabi(ni)s maii xxiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Add. 1 [onder akte R°390.3]
Datum: 1493-06-08
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-19 door Walter Winnelinckx
Acht(er)volgen(de) des(en) heeft hij sijn schult gecleert op xliii st(uvers) min/
een pl(a)c(ke) dies heeft de selve gehadt v stuv(er)s In scampno/
junii viii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-11-03 door Jos Jonckheer