SAL7778, Act: R°409.1 (803 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°409.1  
Act
Date: 1493-06-20

Transcription

2019-01-09 by Walter Winnelinckx
Item de rintmeesters vand(en) regist(er) der stadt van loeven(en)/
in p(rese)ncia hebben uutgegeven ende bekint uutgegeven/
te hebben(e) vand(er) voirs(creven) stadt wegen met consente wille/
weten(e) en(de) bijsijne vand(en) borg(er)meeste(re)n ende raide der selv(er)/
stadt pete(re)n vand(er) beken specier voir hem en(de) zijne(n) naecome/
lingen een tstuck erfs gelegen bynnen porte geheeten/
de beghijne(n)porte buyte(n) der selver porte strecken(de) van aen de/
selve porte tot aen de yersten torre ter proft straten weert/
erffelijck te houden(e) en(de) te besitten(e) op twee cap(uynen) goet en(de)/
custbaer erfchijs alle jae(re) te kersmisse te betalen(e) der selv(er)/
stadt infutur(um) Ende opd(en) voirs(creven) chijs hebben geloeft/
de voirs(creven) rintm(eeste)rs met consente en(de) van wegen als voe(r)/
den voirs(creven) pete(re)n tvoirs(creven) erve van allen ande(re)n lasten en(de)/
calangie(n) voirts te warande(re)n en(de) altijt genoech te doen(e)/
soe verre hem yet te nauwe gedaen wae(re) alsoe dat den/
selven pete(re)n en(de) zijnen nacomelinge(n) tot ewige(n) dagen/
sal moegen vast ende seker zijn Item is cond(ici)[e]/
ende voirweerde dat de voirs(creven) pet(er) en(de) zijn nacome/
linge(n) besitte(re)n vand(en) voirs(creven) erve sculdich sulle(n) sijn/
te houden(e) in goeden state van rep(ar)acie(n) den muer/
vand(er) veste(n) onder aen deerde soe verre tvoirs(creven) erve/
strect tselve erve dair voe(r) veroblige(re)nde prout cor(am)/
g(ra)ven naen junii xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer