SAL7778, Act: V°208.2-R°209.1 (415 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°208.2-R°209.1  
Act
Date: 1492-12-09

Transcription

2017-01-23 by Walter Winnelinckx
Item jan tybe en(de) jan vand(er) calste(re)n als naeste/
mage en(de) vriende jans wijlen tybe alsoe zij/
seyden ter eenre en(de) wouter vanden dale ter and(er)/
zijden zijn met malcande(re)n bij onderwijse van/
vrienden ov(er)comen alse vand(er) zoene(n) vand(er) dootslage/
bijd(en) voirs(creven) woute(re)n gebuert inden p(er)soen des voirs(creven)/
jans wijlen tybe inder manie(re)n h(ier) nae volgen(de)/
ierst sal de voirs(creven) wout(er) voir de bet(er)nisse van/
dien en(de) zalich(eit) der zielen vand(er) aflivich(eit)/
ter stont doen doen tgebet van derde half hondert/
cloeste(re)n en(de) een derstichste voir de ziele en(de)/
omtrint ter plaetsen daer dongeval geschiede/
doen setten een cruce Ende dat hij tot/
dien binnen vi weken naestcomen(de) doen/
en(de) porren sal eene(n) wech s(in)[t] jacops in/
galissien en(de) bynnen vi weken nae dat/
hij van dair wederco(m)men sal zijn eene(n)/
wech te melanen en(de) bynnen vi weeken
//
nae dat hij van dair wedercomen sal zijn noch/
een wech te rutsemadouwe en(de) van al goede/
wairheyt te bringen(e) soe dat behoirt oft dair af/
hebben der voirs(creven) jans en(de) jans goeden moet En(de) mits/
desen hebben de voirs(creven) jan en(de) jan den voirs(creven) woute(re)n/
ontfange(n) ter zoene(n) en(de) hem gheelijc en(de) al v(er)gheve(n) en(de)/
quytgescouwen en(de) dair voe(r) gelooft inne te staen(e)/
dat hij met deser zoene(n) aen eene(n) yegelijcke(n) sal gestaen/
En(de) dit al hebbe(n) elc der voirs(creven) p(ar)tien geloeft vast en(de)/
gestentich te houden(e) en(de) de voirs(creven) wout(er) te voldoen(e)/
op lantzoene en(de) dat de voirs(creven) wout(er) met des(er) zoene(n)/
gestaen sal Dair voe(r) es hue(re) borghe bleve(n) jan de vos/
putte(r) op de biest Et p(ri)mi duo cor(am) buetsele boechout/
decembr(is) nona
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-08-11 by Jos Jonckheer